KILPAILUKUTSU Raceboard, formula ja slalomluokkien rankingkilpailu FORECA Grandslam Yyteri

KILPAILUKUTSU Raceboard, formula ja slalomluokkien rankingkilpailu FORECA Grandslam Yyteri

Raceboard, formula ja slalomluokkien rankingkilpailu

FORECA Grandslam Yyteri

 

Pori Yyteri 25.-27.7.2014

Paikka: Pori, Yyteri Purjelautaliiton Surfkeskus

Vesialue: Surfkeskuksen edustan vesialue

Järjestäjä: TWIND crew / SPLL

 

1 Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, ISAF 2013-2016

1.1 Liitettä B sekä kunkin luokan luokkasääntöjä

1.2 Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansalliset määräykset ovat voimassa

2 Kilpailuluokat:

Formula, Raceboard ja Slalom

2.1 Luokan tai sarjan muodostuminen vaatii vähintään kolme (3) osallistujaa

3 llmoittautuminen:

Kilpailutoimistossa, perjantaina 25.7.2014 klo 09:00-10:00.

3.1 Kilpailumaksu:

40 €, nuoret 30 €, maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.

3.2 Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen spllpeltola@gmail.com.

4 Purjehdusohjeet:

Purjehdusohjeet ovat saatavilla kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä.

5 Aikataulu:

Perjantai 25.7.2014

Kipparikokous klo 10:30

Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 11:00

Viimeinen mahdollinen lähtö klo 19:00

Lauantai 26.7.2014

Kipparikokous klo 9:00

Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:00

Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti klo 19:00

Sunnuntai 27.7.2014

Kipparikokous klo 9:00

Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:00

Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti klo 17:00

Kilpailun toisen ja kolmannen päivän aikataulua voidaan muuttaa olosuhteiden niin vaatiessa. Muutoksesta tiedotetaan edeltävänä iltana klo 20:00 mennessä virallisella ilmoitustaululla ja SPLL:n keskustelupalstalla.

6 Palkintojenjako:

Kilpailutoimistossa sunnuntaina 27.7. klo 18:00

7 Pisteenlasku:

Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.

8 Purjehdusten enimmäismäärät:

Hyväksyttyjä lähtöjä tulee purjehtia vähintään yksi.

9 Kilpailuvälineiden tarkistaminen:

Kilpailijoiden kilpailuvälineet voidaan tarkistaa milloin tahansa luokkasääntöjen kelpoisuusvaatimusten toteamiseksi.

9.1 On jokaisen kilpailijan omalla vastuulla osoittaa, että kyseisen kilpailijan kilpailuvälineet ovat luokkasääntöjen mukaisia.

9.2 Erityistä huomiota voidaan kiinnittää purjenumeroiden sääntöjenmukaisuuteen.

10 Palkinnot:

Luokkien kolme parasta palkitaan.

11 Päätös kilpailla:

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan, sääntö 4 päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

12 Lisätiedot:

Antti Peltola, spllpeltola@gmail.com 040 826 7631

 

Purjehdusohjeet

 

Yyteri FORECA GrandSlam

Formula, Raceboard, Slalom

Yyteri, Pori, 25.-27.7.2014

1. Säännöt: Kilpailussa noudatetaan purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, ISAF 2013- 2016, Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n määräyksiä, kunkin luokan luokkasääntöjä kansallisin poikkeuksin ja näitä purjehdusohjeita.

1.1 Jos kilpailukutsun ja näiden purjehdusohjeiden välillä on ristiriita, niin purjehdusohjeet ovat määrääviä.

2. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan, sääntö 4 päätös kilpailla

Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

3. Tiedotukset: Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailutoimiston vieressä.

3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle 1 tunti ennen sen päivän purjehdusta, johon se vaikuttaa. Muutokset aikatauluun pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20:00 voimaantuloa edeltävänä päivänä.

4. Kilpailuluokat: Formula Windsurfing, Raceboard, Slalom

5. Viesti(t) maissa:

Luokkalippu ja AP-lippu, purjehdusta lykätään, lähtöviestit alkavat aikaisintaan 30 min. kuluttua luokkalipun laskusta.

Luokkalippu ja AP A:n yläpuolella tänään ei enää kilpailla.

Y-lippu, kelluntaliivit oltava päällä seuraavasta purjehduksesta alkaen

Vihreä lippu, kirjauduttava ulos – sisään seuraavasta purjehduksesta alkaen

L-lippu, ilmoitus kilpailijoille ilmoitustaululla

 

5.1 Luokkalippu: Formula: Q-lippu (keltainen), Raceboard: valkoinen lippu, jonka keskellä mustalla kirjain ”R”, Slalom: kilpailunjärjestäjä ilmoittaa luokkalipun ennen luokan ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa.

6. Rata: Formula, Raceboard: Neliö-, kolmio-, M-, L-, ”banaani” tai jokin muu rata, matkapurjehdus. Slalom: sivu- tai avotuulirata.

Rata (piirros) ilmoitetaan ilmoitustaululla, viimeistään ½ tuntia ennen lähtöviestien alkua.

6.1 Rata merkataan lieriö- tai vastaavilla poijuilla, matkapurjehduksessa myös väylämerkit voivat olla kääntömerkkinä.

7. Kilpailualue: Yyteri surfkeskuksen edustan merialue.

8. Aikataulu: Perjantai 25.7.2014

klo 9:00 – 10.00 Ilmoittautuminen kilpailukansliassa, Yyteri surfkeskus

klo 10.30 Kilpailijakokous, Yyteri surfkeskus

klo 11.00 Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

klo 19.00 Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

 

Lauantai 26.7.2014

klo 9.00 Kilpailijakokous, Yyteri surfkeskus

klo 10.00 Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

klo 19.00 Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

 

Sunnuntai 25.5.2014

klo 9:00 Kilpailijakokous, Yyteri surfkeskus

klo 10:00 Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

klo 17:00 Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

klo 18:00 Palkintojenjako, kilpailukanslia

 

9. Lähtölinja: Poijun ja tuomarialuksen lipun välinen linja, tuomarialus oikealla. Tuomarialuksen lipun väri ilmoitetaan ennen luokan ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa.

10. Lähtöviestit: Sääntö 26

Viesti Lippu ja ääni Minuuttia ennen lähtöä

Formula, Raceboard

Ratakilpailu

Varoitus Luokkalippu nousee, äänimerkki 5

Valmius P, I tai musta nousee, äänimerkki 4

Yksi minuutti Valmiuslippu laskee, pitkä äänimerkki 1

Lähtö Luokkalippu laskee, äänimerkki 0

Lähtölinja on auki 4 minuuttia.

.

Slalom

Varoitus Keltainen lippu nousee, äänimerkki 4

Valmius Keltainen lippu laskee, äänimerkki 3

Yksi minuutti Punainen lippu nousee, äänimerkki 2

30 s Punainen lippu laskee, äänimerkki 1

Lähtö Vihreä lippu nousee, äänimerkki 0

 

10.3 Jos Lauta / purjehtija lähtee myöhemmin kuin 4 min (rata) ja 2 min (slalom) lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman tutkintaa ei lähteneeksi (DNS).

10.4 HUOM! Näkyvät viestit ovat viralliset.

11. Maalilinja: Formula, Raceboard: Tuomarialuksessa olevan lipun ja poijun välinen linja. Slalom: maalilinja ilmoitetaan kipparikokouksessa. Tuomarialuksen lipun väri ilmoitetaan ennen luokan ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa.

12. Aikarajat: Laudat / purjehtijat, jotka eivät tulee maaliin 20 min (rata) ja 5 min (slalom) kuluessa luokkakohtaisesti ensimmäisen radan purjehtineen laudan / purjehtijan maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF).

12.1 Purjehdukset/ Formula, Raceboard: ”back to back”, maalilinjan sulkemisen jälkeen vähintään 5 minuutin tauko ennen uusien lähtöviestin alkamista. Purjehdukset/ Slalom: ilmoitetaan kilpailijakokouksessa ennen sen päivän ensimmäistä purjehdusta.

13. Protestit: Protestit on jätettävä kirjallisena viimeistään ½ h kuluessa kilpailutoimistoon ko. päivän viimeisen purjehduksen jälkeen. Kilpailijan on ilmoitettava protestista asianomaiselle ensi tilassa ja kilpailulautakunnalle heti tultuaan maaliin ko. purjehduksessa.

13.1 Protestin käsittelyaika, asianomaisten nimet ja muu siihen liittyvä ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Protesteja tuuliolosuhteista ei käsitellä.

14. Pistelasku: Sijalukujärjestelmän mukaan. Dsq, dnf, dns, ym muut pisteet on kilpailun osallistujien lukumäärä +1. Vähintään yksi (1) purjehdus on purjehdittava kussakin luokassa, jotta kilpailu on pätevä. Lähtöjen enimmäismäärä vahvistetaan kilpailijakokouksessa.

15.Turvallisuusmääräykset: Märkä- tai kuivapuku on pakollinen kilpailussa. Kelluntaliivit voidaan määrätä pakollisiksi, josta ilmoitetaan erikseen nostamalla Y-lippu. Kelluntaliivit ovat pakolliset junioreille. Muille suositellaan niiden käyttöä

16. Jos kilpailija keskeyttää purjehduksen / kilpailun on siitä ilmoitettava kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.

Hyvää kilpailuonnea ja rehtiä purjehdusta!