Vuosikokous paketissa

Vuosikokous paketissa

Lauantaina 27.1.2018 SPLL:n jäsenet kokoontuivat vuosikokouksen merkeissä. Alla vuosikokouksen antia.

Ensimmäistä kertaa vuosiin mukana kokouksessa oli myös pursiseuran edustajia, jotka nostivat esiin vahvan mielenkiinnon nuorten purjehtijoiden mahdollisuuksiin kehittyä myös purjelautailijoina. Ilahduttava avaus myös näin liittotasolla!

Perinteisten vuosikokousasioiden lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita ja päätettiin seuraavaa:

1. Liiton toimintojen yhdistäminen osaksi Suomen Melonta ja Soutuliitto ry:n toimintaa

SPLL:n jäsen esitti vuosikokoukselle käsiteltäväksi mahdollisuutta yhteistoiminnalle Suomen Melonta ja Soutuliiton kanssa. Esityksen taustalla oli huoli SPLL:n kyvystä huolehtia liiton tiedottamisen tasosta, jotta se palvelisi liiton jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla. Esityksen tiimoilta johtoryhmä oli yhteydessä yllämainittuun liittoon ja käsitteli asian johtoryhmän kokouksessa sekä vuosikokouksessa.

Päätös:  Johtoryhmä suositteli ja vuosikokous yksimielisesti päätti jatkaa toimintaansa nykyisellä mallilla, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alaisena luokkaliittona, jossa roolissa liitto voi edelleen mm. ylläpitää ja kehittää toimintaansa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alaisena luokkaliittona. Tämän päätöksen tueksi liitto pyrkii alkaneella kaudella kehittämään tiedotus- ja viestintäohjelmaansa lisäämällä näkyvää ja avointa tiedottamista liiton www-sivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muilla mahdollisilla viestintäkanavilla. Tähän tehtävään johtoryhmä on nimennyt Aleksandra Blinnikan.

2. Liiton uusi nimi ja logo

Johtoryhmä käynnistää vuosikokouksen myötä kilpailun liiton uuden nimen ja logon kehittämistyöstä. Suomen Purjelautaliitto ry haluaa profiloitua selkeämmin kaikkien Suomessa harrastettavien surflajien yhteisenä liittona, joka pyrkii auttamaan, tukemaan ja kehittämään kansallista harrastamista ja kilpailumahdollisuuksia.

Nimessä on tultava esiin selkeästi liiton toiminnan läheinen liittyminen purjehdukseen (sailing) ja vedessä tapahtuvaan lautaurheiluun (board sailing / board surfing). Nimen on käännyttävä sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi ja nimestä on saatava myös selkeä kirjainlyhenne. Tavoitteena on, että nimi pystyy kantamaan sisällään purjelautailun, kitesurffauksen, suppailun, talvisurffin, lainelautailun ja jopa wakeboardingin. Uusien lajien tueksi liiton puheenjohtaja käynnistää välittömästi selvitystyön lajien saattamisesta SPV:n jäsenten ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.

Avataan täten kilpailu uuden nimen ja logon ehdottamiseksi. Kilpailu on voimassa 28.1.-28.2.2018 välisen ajan. Nimi- ja logoehdotukset on toimitettava 28.2.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@purjelautaliitto.fi.
SPLL:n johtoryhmä valitsee ehdotuksista voittajan, joka palkitaan tuotepalkinnoin. Mikäli johtoryhmä valitsee nimen osalta eri voittajan kuin logon osalta, palkitaan tässä tapauksessa molemmat voittajat. Voittaja(t) julkistetaan 8.3.2018 liiton www-sivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Nimi ja logo otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti valinnan jälkeen.

3. Liiton sääntöjen muutos

Liiton johtoryhmä haluaa helpottaa jäsentensä mahdollisuutta päästä osallistumaan liiton päätöksentekoprosessiin. Näin ollen liiton sääntöjä muutetaan keveärakenteisemmaksi, kuitenkin niin, että liiton säännöt ovat linjassa yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen kanssa. Muutokset: äänestysmahdollisuus valtakirjalla (11§); johtoryhmän varsinaisen jäsenen läsnäolon korvaaminen äänioikeutetulla varajäsenellä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt (12§). Sääntömuutostyötä johtaa liiton puheenjohtaja. Seuraavan kerran sääntömuutosta käsitellään liiton yleisessä kokouksessa keväällä 2018. Kokousajankohta ilmoitetaan jäsenille yhdistyksen voimassaolevien sääntöjen asettamalla tavalla.

4. Johtoryhmä

Johtorymän kokoonpano uudistui seuraavalle kaudelle. Johtoryhmän varsinaisista jäsenistä sivuun jäivät pitkäaikaiset toimijat Mikko Vatanen ja Lasse Luoto. Heidän tilalleen vuosikokous äänesti Tomi Kalatien ja Aleksandra Blinnikan. Tomin siirtyessä varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen varajäsenistöön valittiin Sami Karppinen. Alla vielä kokonaisuudessaan kauden 2018 johtoryhmä ja sulkeissa henkilöiden liittotyöskentelyn painopistealueet kuluvan kauden aikana.

Varsinaiset jäsenet:

 • Markus Huhtinen (Formula-jaos)
 • Mikko Bonsdorff (www-sivujen kehitystyö)
 • Juha Blinnikka (Raceboard-jaos)
 • Juuso Tilaéus (Kite-jaos)
 • Aleksandra Blinnikka (Tiedotus)
 • Tomi Kalatie (Slalom-jaos)

Puheenjohtaja:

 • Sanna Päivärinta (SUP-jaos, sääntömuutostyö, yhteistyökehitys purjelauta- ja pursiseurojen & SPV:n välillä, lajiliiton laajennustyö)

Varajäsenet:

 • Feodor Gurvits (Talvisurf)
 • Heikki Ruuhimäki (Tuomarointi)
 • Radovan Kubin (Erikseen nimettävät tehtävät)
 • Mirko Nieminen (Kite, www-sivujen kehitystyö, keskustelukanavat)
 • Maria Kleimola (Kite, seuratason kehitystyö)
 • Sami Karppinen (Erikseen nimettävät tehtävät)

5. Muutos jäsenmaksuihin

Vuosikokous päätti yksimielisesti uudistaa jäsenmaksuja lisäämällä junioreille (alle 20-vuotiaat) oman jäsenmaksun. Vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa. Muilta osin jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

6. Palkittuja

Perinteisten ranking-sarjan voittajien palkintojen lisäksi vuosikokouksen päätteeksi jaettiin myös joukko muita palkintoja. Alla palkitut:

 • Vuoden Supersurffari 2017 – Jon Törnwall! Tämä kisakonkari saavutti kauden aikana parhaan yhteistuloksen Formula-, Raceboard- ja Slalom-rankingeissa. Upea suoritus, Jon!
 • Vuoden Purjelautailija 2017 – Kalevi Männistö! ”Kale” on toiminut pitkään aktiivi- ja kilpapurjelautailijana osallistuen niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin kisoihin jo vuosikymmenten ajan. Tämän lisäksi hän avaa omalla työllään tietä suomalaiselle kilpapurjelautavalmistukselle, mikä on osoitus vahvasta kotimaisesta purjelautailukulttuurista.
 • Vuoden Leijalautailija 2017 – Rita de Kite! Rita on niin ikään toiminut vuosikausia erittäin aktiivisena lautailijana ja siinä roolissa myös innostanut uusia harrastajia eteenpäin lajin parissa. Rita on ansioitunut myös tiedottamispuolella lähes päivittäisillä julkaisuillaan sosiaalisessa mediassa. Ritaa voidaankin pitää hyvällä syyllä koko Suomen kiteilyalan pioneerina.
 • Vuoden Suppaaja 2017 – Timi Hellman! Timi teki ensimmäisenä suppaajana sen, josta moni on haaveillut – suppaili koko Suomen rannikon etelästä pohjoiseen kesän 2017 aikana. Tämän Rannikko 2017 -projektinsa myötä Timi toi lajille ennenkuulumattoman laajaa näkyvyyttä suomalaisessa mediassa ja saatteli monet uudet ihmiset tämän upean harrastuksen pariin matkansa varrella.
 • Vuoden Talvisurffaaja 2017 – Esa Harjula! Esan uskomattoman innostunut ote surffaamiseen näkyy miehen omistautuneisuudessa ja innokkuudessa. Tätä miestä kannattaa pitää silmällä tulevissa Lahden talvisurffin MM-kisoissa!
 • Vuoden Teko 2017 – Joel Grönqvist ja Aleksandra Blinnikka! Tämä parivaljakko käynnisti tehtävän, josta suomalainen purjehdusmaailma on puhunut vuosikausia: nuorten purjehtijoiden valmentamisen purjelautailun puolella. Helsinkiläisen pursiseuran HSS:n valmennusohjelmassa käynnistettiin kauden 2016 aikana nuorten purjehtijoiden valmennusryhmä, jota Ale ja Joel ovat vetäneet hyvällä menestyksellä. Tämä pelinavaus tekee tietä laajemman yhteistyön käynnistämiselle purjelautailijoiden ja purjehtijoiden välillä.

Onnea kaikille palkituille!

Suuret kiitokset kaikille vuosikokoukseen osallistuneille, ja hyvää alkavaa talvisurffikautta kaikille!

Yhteistyöterveisin

Sanna Päivärinta
Puheenjohtaja
SPLL